Бухгалтерський облік згідно зі стандартами Європейського союзу

Не так давно в бухгалтерському обліку України відбулася низка змін. З метою удосконалення норм національного законодавства, підвищення рівня прозорості фінансової звітності, поліпшення інвестиційного клімату в країні, було прийнято рішення запровадити перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Таким чином, було прийнято низку наступних змін, а саме:

  1. Удосконалення порядку застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності та уточнення вимог на складання фінансової звітності.
  2. Введення нових термінів, таких як: "Доходи", "витрати", "звіт про управління", "таксономія фінансової звітності";
  3. Уточнення періоду подання проміжної звітності;
  4. Подання звітності про управління, крім малих компаній і мікропідприємств;
  5. Удосконалення порядку надання та оприлюднення фінансової звітності в електронному форматі, а також відповідно до закону "Про доступ до публічної інформації" надавати копії звітності на вимогу трудового колективу, фізичних та юридичних осіб. Підприємства повинні будуть розкривати звітність, згідно з певними видами діяльності.
  6. Встановлення нового порядку визнання та оцінки деяких видів доходів, витрат, активів і зобов'язань.
  7. Зміни в подачі консолідованої фінансової звітності. Материнські компанії зобов'язані будуть подавати такий вид звітності або за міжнародними стандартами, або за національними, звільняються від подачі такого виду звітності тільки мікро- і малі підприємства. Також поняття "дочірні підприємства" буде замінено на "контрольовані" підприємства.

Згідно з європейським класифікатором підприємства будуть ділитися, залежно від їхніх розмірів, на мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства.

Підприємства, які розробляють лісові ресурси та надра, компанії-оператори трубопроводів з постачання газу, нафти, а також хімічних продуктів, повинні будуть подавати "звіти про платежі на користь держави".

Такі види змін у Законі "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулюють окремі питання у складанні фінансової звітності. Так само, у перспективі розглядають зміну про публічне розкриття інформації щодо нарахування та сплати податків на прибуток в окремому звіті. Згідно з цією зміною такий вид звітності складатимуть підприємства, які мають оборот понад 750 млн. євро.     

Деякі пункти закону почнуть діяти вже з 1 січня 2018 року, решта ж з 2019 року. Таким чином компанії України мають бути готові до нових змін щодо складання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку.

Rate this post