Покрокова інструкція як зареєструвати ТОВ у Харкові

ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю - засноване однією або більше особами товариство, статутний капітал якого (може бути від 1 грн. ліміту не має), поділений на частини; учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю організації, у межах вартості своїх вкладів. 

Суб'єктами реєстрації юридичних осіб виступають державні реєстратори, нотаріуси та акредитовані суб'єкти. 

Для створення товариства з обмеженою відповідальністю Вам потрібно буде пройти відповідну процедуру державної реєстрації, що складається з 10 кроків

КРОК 1. Вибрати спосіб реєстрації ТОВ

На сьогодні подання документів на реєстрацію ТОВ можливе у двох формах:

У паперовій (при цьому державна реєстрація проводиться за принципом "локальної" екстериторіальності, тобто незалежно від місця знаходження майбутньої юридичної особи, але винятково в межах областей та міста Києва);

В електронній (при цьому державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження майбутньої юридичної особи в межах України, але після отримання електронно-цифрового підпису, через портал електронних сервісів).

Стати власником ТОВ можна трьома способами:

 1. Самостійно підготувати всі документи та подати їх на реєстрацію
 2. Звернутися до юристів, які підготують і подадуть документи на реєстрацію
 3. Купити готове ТОВ

Для того щоб Вам було простіше орієнтуватися між цими варіантами, ми склали для вас таку таблицю з плюсами та мінусами кожного варіанта:

Дія Плюси Мінуси

Самостійна реєстрація ТОВ

Досвід підготовки установчих документів та реєстрації ТОВ

Економія на послугах юристів.

Ризик отримання відмови в реєстрації ТОВ.

Імовірність упустити важливий елемент безпеки компанії. 

Реєстрація ТОВ за допомогою юристів

Виявлення потенційної загрози на етапі формування бізнес-ідеї.

Компанію зареєстровано з урахуванням виявлення загроз.

Додаткові витрати.

Купівля готового ТОВ

Можна починати працювати вже наступного дня.

Компанія може бути з "історією" (наприклад, для участі в тендері).

Ризик купити проблемне ТОВ (з боргами або з темною разовою угодою) 

Крок 2. Обрати найменування ТОВ

ТОВ повинно мати повне найменування українською мовою та додатково може мати, за наявності, найменування англійською мовою. Також, крім повного найменування, ТОВ може мати скорочене найменування.

При написанні найменування ТОВ використовуються:

 • Букви українського алфавіту - у разі написання найменування українською мовою;
 • Букви латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою;
 • Розділові знаки та символи: лапки, крапка, кома, двокрапка, дужки, апостроф, дефіс, тире, коса риска, знак оклику, знак питання, номер, плюс, знак рівності, зірочка, эт комерційна (@).
 • Цифри: арабські та римські.

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

 1. Повне або скорочене найменування державних органів чи органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
 2. Символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких установлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
 3. Терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

В окремих випадках закони встановлюють необхідність утримання у фірмовому найменуванні на його діяльність (наприклад, найменування банку повинно містити слово "банк", а так само вказівку на організаційно-правову форму банку).

Крок 3. Вибрати адресу ТОВ

Перед реєстрацією необхідно визначитися з місцезнаходженням ТОВ

Визначити місцезнаходження можна трьома способами:

 1. зняти/орендувати офіс;
 2. купити адресу в кампанії, що надає юридичні адреси для реєстрації на них ТОВ із поштово-секретарським обслуговуванням;
 3. зареєструвати ТОВ на домашню адресу.

В момент реєстрації у вас ніхто не вимагатиме (більше того, на сьогоднішній день і не мають права вимагати) підтвердження місцезнаходження майбутньої юридичної особи.

Ні, якщо Ви плануєте орендувати або купити адресу, обов'язково перевірте її на предмет масової реєстрації юридичних осіб.

Реєстрація ТОВ на домашню адресу - не найкращий варіант.

Крок 4. Визначитися з видами діяльності

Під час реєстрації ТОВ і формування кращого для підприємства переліку видів діяльності згідно з КВЕД слід включати по можливості максимум реальних видів діяльності із зазначених у статуті.

За загальною практикою до Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи вносять 5-6 кодів видів діяльності, на законодавчому рівні обмеження відсутні. Тож Ви можете внести як актуальні коди діяльності, так і ті, що плануєте колись у майбутньому, при цьому обрати один із кодів КВЕД як основний (за яким очікуєте отримання основного доходу), а решта будуть додатковими. Наявність декількох кодів не зобов'язує вас вести за ними діяльність.

Поставтеся уважно до підбору кодів, оскільки органи податкової служби під час проведення документальних перевірок на підприємствах висловлюють думку про те, що валові витрати за видами діяльності, які не зазначені у видах діяльності, внесених до інформації про юридичну особу, не включаються до декларації з податку на прибуток.

Тому під час реєстрації компанії та формування кращого для підприємства переліку видів діяльності згідно з КВЕД слід враховувати позицію податкової.

Крок 5. Визначитися з розмірами статутного капіталу ТОВ

Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ на сьогодні законодавчо не визначений. Строк внесення статутного капіталу - до закінчення першого року з дня державної реєстрації ТОВ.

Статутний капітал можна формувати грошима, цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасника ТОВ здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, установлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Якщо засновників у ТОВ буде декілька, наприклад, двоє, то рекомендуємо уникати розподілу часток 50 на 50, щоб у майбутньому унеможливити вірогідність блокування роботи компанії, або, наприклад, якщо планується троє засновників, то рекомендуємо уникати розподілу часток у рівній частці на трьох, тому що частка кожного учасника буде 33,333 (3), а їхня загальна сума не дасть 100%.

Крок 6. Підготувати рішення засновників про створення юридичної особи

Необхідно провести загальні збори засновників ТОВ, обговорити на них такий перелік питань:

 • затвердити найменування ТОВ (повне, скорочене, іншими мовами);
 • зазначити адресу місця знаходження ТОВ;
 • визначити розмір статутного капіталу і способи його внесення та оплати;
 • затвердити статут ТОВ;
 • призначити на посаду керівника;
 • призначити відповідального за державну реєстрацію ТОВ.

З кожного питання необхідно провести голосування, при цьому голосування має бути одноголосним. За результатами зборів учасники зборів підписують протокол зборів, по одному примірнику кожному учаснику, один примірник для ТОВ і один примірник для реєструвального органу.

Крок 7. Підготувати договір про створення ТОВ

Договір про створення ТОВ не є установчим документом і може не піддаватися на реєстрацію ТОВ, хоч і укладається в письмовій формі. Він необхідний, коли ТОВ створюється двома і більше особами, для встановлення взаємовідносин між ними щодо створення товариства, умов здійснення спільної діяльності, строків і порядку внесення вкладів, відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань тощо.

Крок 8. Підготувати статут ТОВ

Статут є установчим документом ТОВ.

 

У статуті товариства зазначаються:

 • найменування юридичної особи,
 • правовий статус товариства, його майно,
 • предмет, цілі та види діяльності ТОВ,
 • порядок вступу та виходу з нього,
 • права та обов'язки учасників,
 • розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника,
 • загальні збори учасників,
 • виключна компетенція загальних зборів учасників,
 • розподіл прибутку, покриття збитків і фонди 000,
 • склад і компетенція органів 000 та порядок прийняття ними рішень,
 • розмір і порядок формування резервного фонду,
 • порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі іншим учасникам ТОВ, третім особам, спадкування часток у статутному капіталі товариства 
 • облік і звітність,
 • трудовий колектив, 
 • конфіденційність,
 • порядок внесення до статуту,
 • припинення ТОВ.

При цьому ТОВ може створюватися і діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який після його прийняття учасниками ТОВ стає установчим документом.

Крок 9. Заповнити заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи за формою 1

Ключовим документом під час реєстрації ТОВ є заява за формою 1. Саме через помилки в заповненні цієї заяви державний реєстратор дає найбільшу кількість відмов у реєстрації.

Заява заповнюється машинописом або від руки друкованими літерами, друкується з одного або з двох боків аркуша, у разі відсутності відомостей, відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються. Заповнювати заяву частково на комп'ютері, частково вручну не допускається.

Ми рекомендуємо заповнювати заяву машинописом, щоб мінімізувати ймовірність внесення до Єдиного державного реєстру відомостей із граматичними помилками (їх, звісно, можна виправити, але знадобиться вчинення додаткових дій і додаткова оплата у вигляді адміністративного збору за виправлення технічної помилки у відомостях, допущеної з вини заявника, у розмірі 160 гривень).

Заповнену заяву підписує особа, уповноважена засновниками на проведення державної реєстрації юридичної особи (це може бути один з учасників, директор або третя особа, наприклад, юрист).

Крок 10. Обрати систему оподаткування 

Одразу після реєстрації юридичної особи, вона стає платником податків на загальній системі оподаткування.

Одночасно з поданням документів державному реєстратору на реєстрацію ТОВ, можна подати заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість.

У такому разі електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість можна також після реєстрації подати до податкової. При цьому:

Документи для реєстрації платником податку за спрощеною системою оподаткування необхідно подавати до податкової за місцезнаходженням юридичної особи протягом 10 днів після реєстрації такої юридичної особи, або ж до 10 числа місяця, з якого починається новий податковий квартал.

Після подачі документів на реєстрацію платником податку на додану вартість такий платник ставиться на облік контролюючим органом з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому було подано заяву про реєстрацію платником ПДВ. При цьому подання документів для реєстрації платником податку на додану вартість проводиться включно до 10-го числа кожного місяця.

Сподіваємося що наша стаття буде для вас корисною і допоможе в бізнес починаннях. Не забувайте поділитися у себе в соц мережах корисною інформацією. 

Так само наша компанія теж проводить реєстрацію ТОВ в Харкові і по всій Україні, докладніше можете дізнатися на відповідній сторінці.

Rate this post