artinvest.kh@gmail.com Тел.: (057) 755-70-46, (095) 682-36-26 м. Харків, вул. Плеханівcька 126, оф.324

Зміна засновників ТОВ

Ціна: 2200 грн.

Вартість вказана без урахування послуг нотаріуса.

Термін виконання: 2-3 дні з моменту передання документів.

Цивільний кодекс України передбачає такі підстави для зміни засновників ТОВ:

Відчуження частки в статутному капіталі товариства. Перехід права власності на відчужувану частку від одного учасника (засновника) до іншого оформляється договором купівлі-продажу, міни, дарування. Важливо знати, що учасник може відчужити частку (частину частки) виключно в розмірі, що ним уже оплачена.

Вихід учасника з ТОВ. Вихід учасника - це добровільна ініціатива учасника, спрямована на припинення правовідносин між ним і юридичною особою. Зміна засновників шляхом виходу з товариства з обмеженою відповідальністю тягне за собою зменшення статутного капіталу. Відповідно до ст. 144 ЦК України, товариство зобов'язане повідомити кредиторів про зменшення статутного капіталу. - Виключення учасника з ТОВ. Законодавство чітко передбачає підстави виключення учасника з товариства, зокрема: систематичне невиконання та/або неналежне виконання ним обов'язків учасника (бездіяльність)/вчинення учасником дій, що перешкоджають досягненню цілей товариства.

Смерть учасника товариства. Відповідно до ст. 55 Закону України "Про господарські товариства", у разі смерті учасника, його правонаступники мають переважне право вступу до товариства. Але бувають випадки, коли статутом ТОВ передбачена заборона на вступ до нього спадкоємців. У цьому випадку товариство зобов'язане видати спадкоємцю частку в грошовій або натуральній формі, вартість якої визначається на день смерті учасника.

Необхідні документи:

 • Виписка з ЄДР
 • Примірник Статуту в старій редакції
 • Примірник нової редакції Статуту
 • Документ, що підтверджує факт зміни засновників ТОВ (договір купівлі-продажу корпоративних прав, заява учасника про вихід з товариства)
 • Протокол реєстрації учасників
 • Протокол загальних зборів ТОВ
 • Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу
 • Доручення на проведення реєстраційних дій
 • Відомості про нового засновника
 • Відомості про новий розподіл часток серед учасників товариства.

Послуга зі зміни засновників ТОВ включає:

 • Підготовку комплекту документів для реєстрації змін (протоколу або рішення, довіреностей, нової редакції статуту)
 • Супровід замовника під час оформлення установчих документів у нотаріуса
 • Оплату державних зборів
 • Реєстрацію змін
 • Повідомлення органів статистики та отримання нової довідки статистики
 • Повідомлення про реєстрацію змін податкових органівRate this page