artinvest.kh@gmail.com Тел.: (057) 755-70-46, (095) 682-36-26 м. Харків, вул. Плеханівcька 126, оф.324

Внесення даних про кінцевих бенефіціарів

   

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..." №361-IX зобов'язав юридичних осіб України розкрити своїх бенефіціарів.

11 червня затверджено форму структури власності юридичної особи, яка набуває чинності з 11 липня 2021 року.

Кінцевий бенефіціар це хто?

Кінцевим бенефіціарним власником є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (у тому числі через ланцюг контролю/володіння)

Адміністративний збір

Юридичні особи, які подали пакет документів для розкриття бенефіціарів у період з 11 липня по 10 жовтня, звільняються від сплати адміністративного збору.

З 11 жовтня адміністративних збір становить 680 грн.

Надання інформації про кінцевих бенефіціарів передбачає такі дані:

 • прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • країна громадянства;
 • серія та номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця;
 • місце проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якій ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та ступінь (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У випадках здійснення управління юридичною особою через іншу юр.особу необхідно зазначити додатково такі відомості:

 • повне найменування юридичної особи, через яку здійснюється управління;
 • ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється управління;
 • характер і міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Обов'язок розкрити бенефіціарів:

 • При первинній реєстрації
 • При внесенні будь-яких змін до відомостей про юр.особу до реєстру протягом 30 днів
 • Щорічно протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації

Варто зауважити, що інформацію про бенефіціарів НЕ НАДАЮТЬ такі юридичні особи:

 • політичні партії, структурні утворення політичних партій;
 • творчі спілки;
 • релігійні організації;
 • об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;
 • державні та комунальні підприємства, установи, організації;
 • організації роботодавців;
 • організації профспілок;
 • адвокатські об'єднання.

Документи для подання:

 • Нотаріальна довіреність від директора
 • Заява на підтвердження відомостей про бенефіціара
 • Структура власності
 • Документ з реєстру, що підтверджує реєстрацію юр.особи в країні місцезнаходження
 • Нотаріально завірена копія документа, що підтверджує особу

Відповідальність за нерозкриття бенефіціарів:

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи на керівника складається протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 166-11 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі від 17000 до 51000 грн.

Слід зазначити, що норму про непотрібність подавати дані про бенефіціарів у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи СКАСУВАЛИ!!!

Rate this page