Податковим кодексом України (далі – ПКУ) передбачені норми, які надають право платнику подати свої заперечення до акту перевірки у випадку, коли він незгідний із висновками акту перевірки.

Податковим кодексом України (далі – ПКУ) передбачені норми, які надають право платнику подати свої заперечення до акту перевірки у випадку, коли він незгідний із висновками акту перевірки.

Слід зазначити, що на даний час згідно із внесеними до ПКУ змінами строк на подання заперечень на акт перевірки становить 10 робочих днів з наступного дня від дня одержання такого акту, водночас збільшено й строк протягом якого податковий орган може прийняти ППР – 15 робочих днів з наступного дня від дня вручення акту перевірки, при цьому передбачено, що при наявності заперечень платника на акт перевірки ППР складається протягом 3 робочих днів від дня розгляду заперечень (до яких можуть бути наданні також додаткові документи, які не були враховані під час перевірки) і за умови надання (або надсилання) такої відповіді платнику.

Отже, виконання повноважень податкового органу на складання ППР повинна передусім здійснюватися із забезпеченням можливості для реалізації права платника на подання заперечень до акту перевірки.

Так, у справі № 826/16001/15 суд 1-ої інстанції під час прийняття рішення у цій справі зробив висновок про наявність підстав для визнання протиправними ППР та їх скасування, зумовлених прийняттям оскаржуваних ППР до закінчення строку надання заперечень на акт перевірки, тобто має місце порушення права платника на подання таких заперечень, а отже ППР є передчасними та такими, що суперечать нормам податкового законодавства.

Суди апеляційної і касаційної інстанцій погодилися із висновками суду першої інстанції щодо відсутності можливості у позивача подати заперечення на висновки акту перевірки та прийняття спірних рішень податковим органом до спливу строку подачі позивачем заперечень на висновки акту перевірки. А відтак ППР були прийняті з порушенням встановлених правил та процедур, оскільки прийняті передчасно - без дотримання права позивача на подачу та розгляд його заперечень, що є передумовою прийняття спірних рішень, у зв'язку з чим вони є такими, що прийняті з порушенням закону, а відтак є протиправними та підлягають скасуванню, як передчасно прийняті.

Таким чином, враховуючи внесені змін до норм ПКУ щодо строків на подання заперечень і прийняття ППР, а також вищевказані висновки судових рішень, рекомендуємо платникам при оскарженні ППР в адміністративному чи судовому порядку перевіряти дотримання податковим органом строку складання ППР та забезпечення можливості для реалізації права на подання платником заперечень на акт перевірки, що у свою чергу може слугувати однією із підстав для їх оскарження та скасування у зв’язку з неправомірними діями податкового органу.

 

Rate this post